KIKITRANS, 42 rue Picard, 1080 Bruxelles

TRANSIT PLAAT

BENODIGDE DOCUMENTEN :

 1. De twee delen van het kentekenbewijs. (grijze kaart)
 2. Originele identiteitskaart of paspoort van de aanvrager.
  Om een ​​registratie tijdens het transport te verkrijgen, moet de koper die in een EU woont een geldig identiteitsbewijs voorleggen (identiteitskaart – internationaal paspoort). Deze documenten moeten geldig zijn.
 3. Een technische keuring die nog minimaal 31 dagen geldig is of een technische keuring van verkoop (aanvraag tot inschrijving)
  Indien het voertuig geïmporteerd wordt uit het buitenland (enkel verkoop via een garage of een bedrijf) : Een technische keuring voor verkoop is verplicht met aanvraag tot inschrijving, vergezeld van de e705 en de buitenlandse inschrijving. Onze kantoren kunnen, indien nodig, de e705 aanvragen
 4. Een verkoopcontract of een aankoopfactuur:
  Een aankoopfactuur of een verkoopcontract moet worden opgesteld door de verkoper van het voertuig.
  In het geval dat de verkoper een particulier is: een verkoopcontract met een kopie van de identiteitskaart (op naam van de verkoper vermeld op het vorige kentekenbewijs) is vereist.

In het geval de verkoper een garage of een bedrijf is: de originele factuur vergezelt van een bewijs van betaling per bank voor bedragen boven €3.000

De transit plaat inclusief de verplichte verzekering voor 1 maand kost €240


Om uw transit plaat en inschrijving op dezelfde dag te bekomen, kunt u best vóór 11.00 uur naar ons kantoor komen
. Voor meer informatie of uitleg kunt u contact met ons opnemen via telefoon of per e-mail.

KIKITRANS. 42 rue Picard, 1080 Bruxelles

www.kikitrans.be • (+32) 02 428 50 55 • info@kikitrans.be

NATIONALE PLAAT

GEBRUIK :

Deze plaat is bestemd voor elke natuurlijke of rechtspersoon in België, en is gekoppeld aan een specifiek voertuig om op Belgisch grondgebied gedurende een periode van 20 dagen, de volgende formaliteiten te vervullen:

de aflevering van dit voertuig;

Het voertuig aanbieden voor het bekome van een  homologatie;

de aanbieding van het voertuig aan een organisatie die verantwoordelijk is voor de technische keuring van in het verkeer zijnde voertuigen;

BENODIGDE DOCUMENTEN :

 1. De twee delen van het kentekenbewijs (grijze kaart) De plaat van de vorige eigenaar moet worden doorgehaald of op een ander voertuig worden overgezet. De identiteitskaart van de aanvrager.
 2. Als het voertuig uit het buitenland wordt geïmporteerd, een e705 en het buitenlandse kentekenbewijs. Onze kantoren kunnen, indien nodig, zorg dragen voor het verkrijgen van de e705.

De nationale plaat inclusief verzekering kost €275

e705

e705 BENODIGDE DOCUMENTEN :

Indien de verkoper een particulier is:
buitenlands kentekenbewijs (grijze kaart)
kopie van de identiteitskaart of paspoort van de verkoper.
en een verkoopspovereenkomst.

Indien de koper een particulier is:
De originele identiteitskaart van de koper en zijn pincode of de ITSME-applicatie op zijn telefoon hebben.

Indien de verkoper een bedrijf of garage is:
buitenlands kentekenbewijs (grijze kaart) en de
officiële garagefactuur met buitenlands btw-nummer en factuurnummer.

Indien de koper een bedrijf of een garage is:
De originele identiteitskaart van de beheerder en zijn pincode of de applicatie ITSME op zijn telefoon hebben.

PRE-REGISTRATIE

BENODIGDE DOCUMENTEN :

Buitenlands kentekenbewijs of Europees gelijkvormigheidsattest (COC).

Neem voor meer informatie contact op met KIKITRANS

KIKITRANS Picardstraat 42, 1080 Brussel

www.kikitrans.be • (+32) 02 428 50 55 • info@kikitrans.be

EXA

IMPORTEER EEN AUTO

BENODIGDE DOCUMENTEN EXA :

Aankoopfactuur en kopie kentekenbewijs.

De BTW zal u worden teruggestort na scanning van de bar code van uw EXA ducument aan de EU grenscontrole.

GDPR